Γραμμές εργαλείων

Οι προεπιλεγμένες γραμμές εργαλείων που είναι διαθέσιμες όταν εργάζεστε με έναν ενεργοποιημένο έγγραφο τύπων στο LibreOffice Math περιγράφονται εδώ. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις γραμμές εργαλείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας μετακινώντας, διαγράφοντας ή προσθέτοντας νέα εικονίδια.

Βασική γραμμή εργαλείων

Η Βασική γραμμή εργαλείων είναι διαθέσιμη σε κάθε εφαρμογή του LibreOffice .

Γραμμή εργαλείων

Η γραμμή εργαλείων περιέχει τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες.

Γραμμή κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το τρέχον έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!