Παράθυρο

Στο μενού Παράθυρο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα καινούργιο παράθυρο και να δείτε τη λίστα των ενεργών εγγράφων σας.

Δημιουργία παραθύρου

Ανοίγει ένα νέο παράθυρο που παρουσιάζει τα περιεχόμενα του τρέχοντος παραθύρου. Τώρα μπορείτε να δείτε διαφορετικά κομμάτια του ίδιου εγγράφου την ίδια στιγμή.

Κλείσιμο παραθύρου

Κλείνει το τρέχον παράθυρο. Επιλέξτε Παράθυρο - Κλείσιμο παραθύρου, ή πατήστε +F4. Στην προεπισκόπηση εκτύπωσης του LibreOffice Writer και Calc, μπορείτε να κλείσετε το τρέχον παράθυρο πατώντας το πλήκτρο Κλείσιμο προεπισκόπησης .

Λίστα εγγράφων

Εμφανίζει σε λίστα τα τρέχοντα ανοιχτά έγγραφα. Επιλέξτε το όνομα ενός εγγράφου στη λίστα για να μεταβείτε σε αυτό το έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!