Εργαλεία

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε τον κατάλογο συμβόλων ή να εισαγάγετε έναν εξωτερικό τύπο ως αρχείο δεδομένων ή μέσω του προχείρου. Το περιβάλλον του προγράμματος μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις επιλογές προγράμματος.

Σύμβολα

Ανοίγει τον διάλογο Σύμβολα, όπου μπορείτε να επιλέξετε σύμβολο για εισαγωγή στον τύπο

Εισαγωγή τύπου

Αυτή η εντολή ανοίγει έναν διάλογο για εισαγωγή ενός τύπου.

Εισαγωγή MathML από το πρόχειρο

Αυτή η εντολή μετασχηματίζει το περιεχόμενο του προχείρου MathML σε StarMath και το εισάγει στην τρέχουσα θέση δρομέα.

Προσαρμογή

Προσαρμόζει μενού, μενού περιβάλλοντος, πλήκτρα συντομεύσεων, γραμμές εργαλείων και αναθέσεις μακροεντολών σε γεγονότα του LibreOffice.

Επιλογές

Η εντολή αυτή ανοίγει έναν διάλογο για προσαρμοσμένη ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!