Προβολή

Ορίζει την κλίμακα εμφάνισης και καθορίζει ποια στοιχεία θέλετε να είναι ορατά. Οι περισσότερες από τις εντολές που μπορείτε να εισάγετε στο παράθυρο Εντολές μπορούν επίσης να προσπελαστούν μέσω πατήματος του ποντικιού , εάν έχετε ήδη ανοίξει το παράθυρο στοιχείων με Προβολή - Στοιχεία.

Μεγέθυνση

Μειώνει ή μεγεθύνει την εμφάνιση της οθόνης του LibreOffice.

Μεγέθυνση

Αυξάνει την κλίμακα εμφάνισης του τύπου κατά 25%. Ο τρέχων συντελεστής εστίασης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Επιλογή των διαθέσιμων δυνατοτήτων εστίασης είναι προσβάσιμη μέσω του μενού περιβάλλοντος. Το μενού περιβάλλοντος στην περιοχή εργασίας περιέχει επίσης εντολές εστίασης.

Σμίκρυνση

Μειώνει την κλίμακα προβολής των τύπων κατά 25%. Ο τρέχων συντελεστής εστίασης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Επιλογή των διαθέσιμων δυνατοτήτων εστίασης είναι προσβάσιμη μέσω του μενού περιβάλλοντος. Το μενού περιβάλλοντος στην περιοχή εργασίας περιέχει επίσης εντολές εστίασης.

Προβολή όλων

Εμφανίζει όλον τον τύπο στο μέγιστο δυνατό μέγεθος έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία. Ο τύπος μειώνεται ή αυξάνεται έτσι ώστε όλα τα στοιχεία του πίνακα να μπορούν να εμφανίζονται στην περιοχή εργασίας. Ο τρέχων συντελεστής εστίασης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Επιλογή των διαθέσιμων δυνατοτήτων εστίασης είναι προσβάσιμη μέσω του μενού περιβάλλοντος. Το μενού περιβάλλοντος στην περιοχή εργασίας περιέχει επίσης εντολές εστίασης. Οι εντολές εστίασης και τα εικονίδια είναι διαθέσιμα μόνο σε έγγραφα Math, όχι στα ενσωματωμένα αντικείμενα Math.

Ενημέρωση

Με την εντολή αυτή ανανεώνεται ο τύπος στο παράθυρο του εγγράφου.

Οι αλλαγές στο παράθυρο εντολών ανανεώνονται αυτόματα εάν είναι ενεργοποιημένο το Αυτόματη ενημέρωση οθόνης.

Αυτόματη ενημέρωση οθόνης

Αυτόματη ενημέρωση ενός τροποποιημένου τύπου. Εάν δεν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, ο τύπος θα ενημερωθεί μόνο αφού επιλέξετε Προβολή - Ανανέωση ή πατήσετε F9.

Στοιχεία

Αυτή είναι μια λίστα τελεστών, συναρτήσεων, συμβόλων και επιλογών μορφοποίησης, που μπορούν να εισαχθούν στο μαθηματικό τύπο.

Γραμμή κατάστασης

Εμφανίζει ή κρύβει τη γραμμή Κατάσταση στο κάτω άκρο του παραθύρου.

Πλήρης οθόνη

Εμφανίζει ή κρύβει τα μενού και τις γραμμές εργαλείων στο Writer ή Calc. Για να βγείτε από τη λειτουργία πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Πλήρης οθόνη ή πατήστε το πλήκτρο Esc.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!