Επεξεργασία

Οι εντολές σε αυτό το μενού χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία τύπων. Μαζί με τις βασικές εντολές, (π.χ., αντιγραφή περιεχομένων) υπάρχουν λειτουργίες ειδικές για το LibreOffice Math όπως είναι η αναζήτηση δεικτών τοποθέτησης ή σφαλμάτων.

Αναίρεση

Αντιστρέφει την τελευταία εντολή ή την τελευταία καταχώριση που πληκτρολογήσατε. Για να επιλέξετε την εντολή που θέλετε να αντιστρέψετε, πατήστε το βέλος στο εικονίδιο Αναίρεση στην βασική γραμμή εργαλείων.

Ακύρωση αναίρεσης

Αντιστρέφει την ενέργεια της τελευταίας εντολής Αναίρεσης. Για να επιλέξετε το βήμα Αναίρεση που θέλετε να αντιστρέψετε, πατήστε το βέλος δίπλα στο εικονίδιο Ακύρωση αναίρεσης στη βασική γραμμή.

Αποκοπή

Αφαιρεί και αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Αντιγραφή

Αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Επικόλληση

Εισάγει τα περιεχόμενα του πρόχειρου στην τοποθεσία του δρομέα και αντικαθιστά οποιοδήποτε επιλεγμένο κείμενο ή αντικείμενα.

Επιλογή όλων

Επιλέγει όλο το περιεχόμενο του τρέχοντος αρχείου, πλαισίου, ή αντικειμένου κειμένου.

Επόμενη επισήμανση

Μετακινεί το δρομέα στην επόμενη επισήμανση (στα δεξιά).

Προηγούμενη επισήμανση

Μετακινεί το δρομέα στην προηγούμενη επισήμανση (προς τα αριστερά).

Επόμενο σφάλμα

Μετακινεί το δρομέα στο επόμενο σφάλμα (προς τα δεξιά).

Προηγούμενο σφάλμα

Μετακινεί το δρομέα στο προηγούμενο σφάλμα (μετακίνηση αριστερά).

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!