Μενού

Η γραμμή μενού περιέχει όλες τις εντολές για να εργαστείτε με το LibreOffice Math. Περιέχει μια λίστα με όλους τους διαθέσιμους τελεστές, καθώς και τις εντολές για την επεξεργασία, προβολή, τακτοποίηση, μορφοποίηση και εκτύπωση εγγράφων τύπων και των αντικειμένων που περιέχουν. Οι περισσότερες από τις εντολές μενού είναι διαθέσιμες μόνο όταν δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε έναν τύπο.

Εικονίδιο σημείωσης

Το παράθυρο που περιέχει το έγγραφο στο οποίο θέλετε να δουλέψετε πρέπει να είναι επιλεγμένο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εντολές μενού. Παρόμοια, πρέπει να επιλέξετε ένα αντικείμενο στο έγγραφο για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μενού που συνδέονται με αυτό το αντικείμενο.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Τα μενού εξαρτώνται από το περιβάλλον, που σημαίνει ότι οι διαθέσιμες εντολές μενού είναι εκείνες οι οποίες έχουν σχέση με την εργασία που πραγματοποιείται εκείνη τη στιγμή. Αν ο δρομέας βρίσκεται σε κείμενο, τότε θα είναι διαθέσιμες όλες οι εντολές μενού οι οποίες είναι απαραίτητες για την επεξεργασία κειμένου. Εάν, για παράδειγμα, έχετε επιλέξει γραφικά σε ένα έγγραφο, θα εμφανιστούν όλες οι εντολές μενού που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία γραφικών.


Αρχείο

Αυτό το μενού περιέχει τις γενικές εντολές για την εργασία με έγγραφα τύπου, όπως δημιουργία, άνοιγμα, αποθήκευση και εκτύπωση.

Επεξεργασία

Οι εντολές σε αυτό το μενού χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία τύπων. Μαζί με τις βασικές εντολές, (π.χ., αντιγραφή περιεχομένων) υπάρχουν λειτουργίες ειδικές για το LibreOffice Math όπως είναι η αναζήτηση δεικτών τοποθέτησης ή σφαλμάτων.

Προβολή

Ορίζει την κλίμακα εμφάνισης και καθορίζει ποια στοιχεία θέλετε να είναι ορατά. Οι περισσότερες από τις εντολές που μπορείτε να εισάγετε στο παράθυρο Εντολές μπορούν επίσης να προσπελαστούν μέσω πατήματος του ποντικιού , εάν έχετε ήδη ανοίξει το παράθυρο στοιχείων με Προβολή - Στοιχεία.

Μορφή

Το μενού αυτό περιέχει εντολές που χρειάζονται για τη μορφοποίηση των τύπων.

Εργαλεία

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε τον κατάλογο συμβόλων ή να εισαγάγετε έναν εξωτερικό τύπο ως αρχείο δεδομένων ή μέσω του προχείρου. Το περιβάλλον του προγράμματος μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις επιλογές προγράμματος.

Παράθυρο

Στο μενού Παράθυρο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα καινούργιο παράθυρο και να δείτε τη λίστα των ενεργών εγγράφων σας.

Βοήθεια

Το μενού Βοήθειας σας επιτρέπει να ξεκινήσετε και να ελέγξετε το σύστημα βοήθειας του LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!