Εισαγωγή κειμένου

Πώς θα γίνει η εισαγωγή άμεσων αλφαριθμητικών κειμένου που δεν θα μεταφραστούν;

Μερικά αλφαριθμητικά κειμένου μεταφράζονται αυτόματα σαν τελεστές. Μερικές φορές δεν είναι ακριβώς αυτό που επιθυμείτε. Αν επιθυμείτε να γράψετε το σύμβολο W* (ένα γράμμα με εκθέτη αστερίσκο), ο αστερίσκος θα μεταφραστεί σαν ο τελεστής του πολλαπλασιασμού. Συμπεριλάβετε το άμεσο κείμενο εντός διπλών αποστρόφων ή προσθέστε δείκτες τοποθέτησης.

Παραδείγματα:

Ένας τύπος που εισήχθηκε από το MathType περιέχει το ακόλουθο αλφαριθμητικό

W rSup { size 8{*} }

Εάν έχετε εγκαταστήσει Math για να μετατρέψετε εισαγόμενους τύπους MathType (στο - Φόρτωση/Αποθήκευση - Microsoft Office), θα δείτε τον τύπο με δεσμευτικό θέσης αντί για αστερίσκο.

Αλλάξτε το σύμβολο {*} σε {} * {} όπως στον ακόλουθο τύπο:

W rSup { size 8{} * {} }

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το W^"*" για να εισάγετε το χαρακτήρα σαν άμεσο κείμενο.

Μερικοί τύποι ξεκινούν με ένα σύμβολο =. Χρησιμοποιήστε το "=" για να εισάγετε το χαρακτήρα σαν άμεσο κείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!