Εισαγωγή αλλαγών γραμμής

Πως να γράφετε τύπους στο LibreOffice Math με πάνω από δύο γραμμές (με χειροκίνητη αλλαγή γραμμής):

Δημιουργήστε μια αλλαγή γραμμής με χρήση της εντολής "newline". Οτιδήποτε πληκτρολογείται μετά την αλλαγή γραμμής τοποθετείται στην επόμενη γραμμή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!