Οδηγίες για τη χρήση του LibreOffice Math

Στη γενική σελίδα βοήθειας του LibreOffice θα βρείτε οδηγίες που ισχύουν για όλες τις εφαρμογές, όπως η εργασία με παράθυρα και μενού, η προσαρμογή του LibreOffice, οι προελεύσεις δεδομένων, η Συλλογή, η μεταφορά και απόθεση, κλπ.

Εάν θέλετε βοήθεια σε κάποια άλλη εφαρμογή, μεταβείτε στη βοήθεια εκείνης της εφαρμογής μέσω των πεδίων της περιοχής περιήγησης στα αριστερά σας.

Εισαγωγή και επεξεργασία τύπων

Εισαγωγή κειμένου

Αλλαγή των προεπιλεγμένων γνωρισμάτων

Εισαγωγή αλλαγών γραμμής

Μη αυτόματη στοίχιση των τμημάτων τύπου

Εργασία με όρια

Συγχώνευση τμημάτων τύπου σε παρενθέσεις

Εισαγωγή παρενθέσεων

Εισαγωγή σχολίων

Συντομεύσεις προσιτότητας (LibreOffice Math)

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!