Εργασία με όρια

Πώς μπορώ να καθορίσω τα όρια σε έναν τύπο για άθροισμα ή ολοκλήρωμα;

Επιθυμείτε να εισάγετε έναν τύπο για σύνοψη "σύνοψη του s^k για τις τιμές k = 0 έως n" στο δείκτη στον επεξεργαστή του έγγραφου κειμένου.

 1. Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο OLE - Αντικείμενο τύπου.

  Βλέπετε το παράθυρο εισόδου Math και το παράθυρο στοιχείων στα αριστερά.

 2. Από τον κατάλογο στο πάνω μέρος του παραθύρου στοιχείων, επιλέξτε το στοιχείο Τελεστές.

 3. Στο κάτω μέρος του παραθύρου στοιχείων, πατήστε στο εικονίδιο Άθροισμα.

 4. Για να ενεργοποιήσετε κατώτερα και ανώτερα όρια, κάντε κλικ επιπλέον στο εικονίδιο Ανώτερα και κατώτερα όρια

 5. Στο παράθυρο εισαγωγής, ο πρώτος δείκτης τοποθέτησης ή επισήμανση επιλέγεται, και μπορείτε να αρχίσετε την εισαγωγή του κατώτερου ορίου:

  k = 0

 6. Πιέστε το πλήκτρο F4 για να προχωρήσετε στην επόμενη επισήμανση, και εισάγετε το ανώτερο όριο:

  n

 7. Πιέστε το πλήκτρο F4 για να προχωρήσετε στην επόμενη επισήμανση, και εισάγετε τη σύνοψη:

  s^k

 8. Τώρα ο τύπος είναι ολοκληρωμένος. Κάντε κλικ εντός του εγγράφου κειμένου έξω από τον τύπο για να εξέλθετε από τον επεξεργαστή του τύπου.

Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να εισάγετε έναν τύπο ολοκληρώματος με όρια. Όταν πατήσετε σε ένα εικονίδιο από το παράθυρο στοιχείων , η εκχωρούμενη εντολή κειμένου εισάγεται στο παράθυρο εισαγωγής. Εάν γνωρίζετε τις εντολές κειμένου, μπορείτε να εισάγετε άμεσα τις εντολές στο παράθυρο εισαγωγής.

 1. Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο OLE - Αντικείμενο τύπου.

 2. Κάντε κλικ στο παράθυρο εισαγωγής και εισάγετε την ακόλουθη γραμμή:

  int from{a} to{b} f(x)`dx

  Υπάρχει ένα μικρό κενό ανάμεσα στο f(x) και το dx, όπου μπορείτε να εισάγετε επίσης χρησιμοποιώντας το παράθυρο στοιχείων: επιλέξτε το στοιχείο Μορφές από τον κατάλογο επάνω, έπειτα στο εικονίδιο Μικρό κενό.

note

Αν δεν σας αρέσει η γραμματοσειρά των γραμμάτων f και x, επιλέξτε Μορφή - Γραμματοσειρές και επιλέξτε άλλες γραμματοσειρές. Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή για να χρησιμοποιήσετε τις νέες γραμματοσειρές περαιτέρω σαν προεπιλογή.


tip

Αν χρειάζεστε έναν τύπο εντός μιας γραμμής στο κείμενό σας, τα όρια αυξάνουν το ύψος της γραμμής. Μπορείτε να επιλέξτε Μορφή - Λειτουργία κειμένου για να τοποθετήσετε τα όρια δίπλα στο σύμβολο για το Άθροισμα ή το Ολοκλήρωμα, ώστε να μειώσετε το ύψος της γραμμής.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!