Συντομεύσεις προσιτότητας (LibreOffice Math)

Μπορείτε να χειρίζεστε το LibreOffice Math χωρίς ποντίκι.

Άμεση εισαγωγή τύπου

Αν επιθυμείτε να εισάγετε έναν τύπο σε ένα έγγραφο κειμένου και ήδη γνωρίζετε τη σωστή γραφή, μπορείτε να εφαρμόσετε το εξής:

  1. Γράψτε τον τύπο στο κείμενό σας

  2. Επιλέξτε το τύπο

  3. Επιλέξτε την εντολή Εισαγωγή - Αντικείμενο OLE - Αντικείμενο τύπου.

Εισαγωγή τύπου με τη χρήση παραθύρου

Παράθυρο στοιχείων

Αριστερό ή δεξιό βέλος

Μετακίνηση αριστερά ή δεξιά στην επόμενη κατηγορία ή συνάρτηση.

Πλήκτρο Enter

Επιλέγει μια κατηγορία (εντός της ενότητας κατηγορίας) ή εισάγει μια συνάρτηση στο παράθυρο εντολών (εντός της ενότητας της συνάρτησης).

Tab

Μετάβαση από το πρώτο αντικείμενο της κατηγορίας στην πρώτη συνάρτηση της κατηγορίας.

Συνδυασμός πλήκτρων Shift+Tab

Μετάβαση από το τελευταίο αντικείμενο της κατηγορίας στην τελευταία συνάρτηση της κατηγορίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!