Εισαγωγή σχολίων

Πως είναι δυνατή η επισύναψη σχολίων, που δεν εμφανίζονται στο έγγραφο, σε έναν τύπο;

Κάθε σχόλιο πρέπει να ξεκινά με διπλό σύμβολο ποσοστού %%, και να επεκταθεί στον επόμενο χαρακτήρα τέλους γραμμής (πλήκτρο Enter). Οτιδήποτε υπάρχει ενδιάμεσα δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν εκτυπώνεται. Εάν υπάρχουν σύμβολα ποσοστών στο κείμενο, αντιμετωπίζονται ως μέρος του κειμένου.

Παράδειγμα:

a^2+b^2=c^2 %% Πυθαγόρειο θεώρημα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!