Συγχώνευση τμημάτων τύπου σε παρενθέσεις

Εισαγωγή κλασμάτων σε τύπους

Στην περίπτωση ενός κλάσματος του οποίου ο αριθμητής και ο παρονομαστής αποτελούνται από ένα γινόμενο, ένα άθροισμα κλπ., οι τιμές που ανήκουν μαζί πρέπει να τοποθετηθούν μαζί σε παρένθεση.

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη:

{a + c} over 2 = m

ή

m = {a + c} over 2

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!