Αλλαγή των προεπιλεγμένων γνωρισμάτων

Είναι δυνατή η τροποποίηση προεπιλεγμένων μορφοποιήσεων στο LibreOffice Math;

Κάποια μέρη τύπων βρίσκονται εξ ορισμού σε έντονη ή πλάγια γραμματοσειρά.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ιδιότητες χρησιμοποιώντας τις εντολές "nbold" και "nitalic". Για παράδειγμα:

a + b

nitalic a + bold b.

Στο δεύτερο τύπο επιστρέφει ένα a όχι πλέον σε πλάγια γραφή και ένα b σε έντονη γραφή. Το σύμβολο συν δεν μπορεί να τροποποιηθεί με αυτόν τον τρόπο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!