Μη αυτόματη στοίχιση των τμημάτων τύπου

Πώς θα στοιχίσετε χαρακτήρες στο LibreOffice Math εύκολα και γρήγορα;

Για να το πραγματοποιήσετε πρέπει να ορίσετε κενές ομάδες και αλφαριθμητικά χαρακτήρων. Δεν απαιτούν χώρο, αλλά περιέχουν πληροφορίες που βοηθούν στη διαδικασία στοίχισης.

Για να δημιουργήσετε κενές ομάδες, εισάγετε άγκιστρα {} στο παράθυρο Εντολές. Στο παρακάτω παράδειγμα, ο στόχος είναι να πραγματοποιείται αλλαγή γραμμής ώστε τα σύμβολα συν να τοποθετηθούν το ένα κάτω από το άλλο, ακόμη και αν πληκτρολογηθεί ένα χαρακτήρας λιγότερος στη γραμμή από επάνω του:

a+a+a+{} newline {}{}{}{}{}a+a+a+a

Τα κενά αλφαριθμητικά χαρακτήρων είναι ένας απλός τρόπος για να εξασφαλιστεί η αριστερή στοίχιση των κειμένων και και των τύπων. Ορίζονται με χρήση διπλών εισαγωγικών "" . Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε χρησιμοποιήσει τυπογραφικά εισαγωγικά. Παράδειγμα:

"Ένα ακόμη παράδειγμα." newline a+b newline ""c-d

Συγχώνευση τμημάτων τύπου σε παρενθέσεις

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!