Πλήκτρα συντόμευσης τύπου

Σε αυτήν την ενότητα περιέχεται μια λίστα με πλήκτρα συντόμευσης ειδικευμένα για τη δημιουργία τύπων.

Τα γενικά πλήκτρα συντόμευσης στο LibreOffice εφαρμόζονται επίσης.

Πλήκτρα συντόμευσης για συναρτήσεις τύπων

Τα ακόλουθα πλήκτρα συντόμευσης αντιστοιχούν σε εντολές στα μενού Επεξεργασία και Προβολή .

F3

Επόμενο σφάλμα

Συνδυασμός πλήκτρων Shift+F3

Προηγούμενο σφάλμα

F4

Επόμενη επισήμανση (Δείκτης τοποθέτησης)

Συνδυασμός πλήκτρων Shift+F4

Προηγούμενη επισήμανση (Δείκτης τοποθέτησης)

F9

Ενημέρωση

Περιήγηση στο παράθυρο στοιχείων

Αριστερό ή δεξιό βέλος

Μετακίνηση αριστερά ή δεξιά στην επόμενη κατηγορία ή συνάρτηση.

Πλήκτρο Enter

Επιλέγει μια κατηγορία (εντός της ενότητας κατηγορίας) ή εισάγει μια συνάρτηση στο παράθυρο εντολών (εντός της ενότητας της συνάρτησης).

Tab

Μετάβαση από το πρώτο αντικείμενο της κατηγορίας στην πρώτη συνάρτηση της κατηγορίας.

Συνδυασμός πλήκτρων Shift+Tab

Μετάβαση από το τελευταίο αντικείμενο της κατηγορίας στην τελευταία συνάρτηση της κατηγορίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!