Δείκτης μαθηματικού τύπου

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του δρομέα τύπου. Το μέρος του τύπου όπου είναι τοποθετημένος ο δρομέας στο παράθυρο εντολών σημειώνεται με ένα λεπτό περίγραμμα όταν ο δρομέας του τύπου είναι ενεργός.

Εικονίδιο δρομέα τύπου

Δείκτης μαθηματικού τύπου

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια συγκεκριμένη θέση στο έγγραφο για να μετακινήσετε το δείκτη στην αντίστοιχη θέση στο παράθυρο εντολών.

Όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα χαρακτήρα στο έγγραφο, μετακινείται η εστίαση του δείκτη στο παράθυρο εντολών και επισημαίνεται η αντίστοιχη θέση του.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!