Εισαγωγή τύπου από αρχείο

Αυτή η εντολή ανοίγει έναν διάλογο για εισαγωγή ενός τύπου.

Ο διάλογος Εισαγωγή ρυθμίζεται όπως ο διάλογος Άνοιγμα στο Αρχείο. Χρησιμοποιήστε τον διάλογο Εισαγωγή για να φορτώσετε, να επεξεργαστείτε και να εμφανίσετε έναν αποθηκευμένο τύπο ως αρχείο στο παράθυρο Εντολές.

Μπορείτε να εισάγετε αρχεία MathML που δημιουργήθηκαν από άλλες εφαρμογές επίσης. Η προέλευση MathML πρέπει να έχει ένα στοιχείο μαθηματικών με ένα γνώρισμα xmlns με τιμή "http://www.w3.org/1998/Math/MathML". Οι γλώσσες MathML και StarMath δεν είναι πλήρως συμβατές, συνεπώς θα πρέπει να επανεξετάσετε το αποτέλεσμα της εισαγωγής. Για λεπτομέρειες για τη γλώσσα MathML δείτε την προδιαγραφή της.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Εισαγωγή τύπου


Εισαγωγή MathML από το πρόχειρο

Αυτή η εντολή μετασχηματίζει το περιεχόμενο του προχείρου MathML σε StarMath και το εισάγει στην τρέχουσα θέση δρομέα.

Αν ο μετασχηματισμός αποτύχει, δεν εισάγεται τίποτα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Εισαγωγή MathML από το πρόχειρο


Αυτή η εντολή χειρίζεται μόνο περιεχόμενο MathML. Εάν έχετε αντιγράψει έναν μαθηματικό τύπο του LibreOffice στο πρόχειρο, εισάγετέ τον χρησιμοποιώντας την εντολή Επικόλληση στο Επεξεργασία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!