Επεξεργασία συμβόλων

Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να προσθέσετε σύμβολα σε ένα σύνολο συμβόλων, να επεξεργαστείτε σύνολα, ή να τροποποιήστε παραστάσεις με σύμβολα. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε νέα σύνολα συμβόλων, να αναθέσετε ονόματα σε σύμβολα, ή να τροποποιήσετε υπάρχοντα σύνολα συμβόλων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Σύμβολα - Επεξεργασία


Παλιό σύμβολο

Επιλέξτε το όνομα του τρέχοντος συμβόλου. Το σύμβολο, το όνομα του συμβόλου, και το σύνολο στο οποίο ανήκει το σύμβολο εμφανίζονται στο δεξιό πλαίσιο προεπισκόπησης κάτω από το παράθυρο διαλόγου.

Παλιό σύνολο συμβόλων

Αυτό το πλαίσιο λίστας περιέχει το όνομα του τρέχοντος συνόλου συμβόλων. Αν επιθυμείτε, μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα διαφορετικό σύνολο συμβόλων.

Σύμβολο

Τοποθετεί σε λίστα τα ονόματα για τα σύμβολα στο τρέχον σύνολο συμβόλων. Επιλέξτε το όνομα από τη λίστα ή πληκτρολογήστε το όνομα για ένα σύμβολο που μόλις προστέθηκε.

Προσθήκη νέου συμβόλου

Για να προσθέσετε ένα σύμβολο σε ένα σύνολο συμβόλων, επιλέξτε μια γραμματοσειρά στο πλαίσιο Γραμματοσειρά, και ύστερα κάντε κλικ σε ένα σύμβολο στο πλαίσιο των συμβόλων. Στο πλαίσιο Σύμβολο, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σύμβολο. Στο πλαίσιο λίστας Σύνολο συμβόλων, επιλέξτε ένα σύνολο συμβόλων, ή πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για να δημιουργήσετε ένα νέο σύνολο συμβόλων. Το δεξιό πλαίσιο προεπισκόπησης εμφανίζει το σύμβολο που επιλέξατε. Κάντε κλικ στην Προσθήκη και ύστερα στο κουμπί OK.

Τροποποίηση ονόματος συμβόλου

Για να μεταβάλετε το όνομα ενός συμβόλου, επιλέξτε το παλιό όνομα στο πλαίσιο λίστας Παλιό όνομα. Ύστερα εισάγετε το νέο όνομα στο πλαίσιο Σύμβολο. Ελέγξτε αν ο επιθυμητός χαρακτήρας είναι στο παράθυρο προεπισκόπησης πριν κάνετε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σύνολο συμβόλων

Το Σύνολο συμβόλων περιέχει τα ονόματα όλων των υπαρχόντων συνόλων συμβόλων. Μπορείτε να τροποποιήσετε ένα σύνολο συμβόλων ή να δημιουργήσετε ένα νέο σύνολο.

Δημιουργία νέου συνόλου συμβόλων

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σύνολο συμβόλων, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο λίστας Σύνολο συμβόλωνκαι προσθέστε τουλάχιστον ένα σύμβολο. Πατήστε Εντάξει για να κλείσετε το διάλογο. Το νέο σύνολο συμβόλων είναι τώρα διαθέσιμο με το νέο όνομα.

Γραμματοσειρά

Εμφανίζει το όνομα της τρέχουσας γραμματοσειράς και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μια διαφορετική γραμματοσειρά.

Υποσύνολο

Αν επιλέξατε μια γραμματοσειρά χωρίς σύμβολα στο πλαίσιο λίστας Γραμματοσειρά, μπορείτε να επιλέξετε ένα υποσύνολο Unicode στο οποίο θα τοποθετήσετε το νέο ή επεξεργασμένο σύμβολο. Όταν ένα υποσύνολο έχει επιλεγεί, όλα τα σύμβολα που ανήκουν σε αυτό το υποσύνολο του τρέχοντος συμβόλου εμφανίζονται στη λίστα συμβόλων παραπάνω.

Τεχνοτροπία

Η τρέχουσα στοιχειοθέτηση εμφανίζεται. Μπορείτε να μεταβάλετε τη στοιχειοθέτηση επιλέγοντας κάποια από το πλαίσιο λίστας.

Προσθήκη

Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε ένα σύμβολο που θα εμφανίζεται στο δεξιό παράθυρο προεπισκόπησης στο τρέχον σύνολο συμβόλων.Θα αποθηκευτεί με το όνομα που εμφανίζεται στο πλαίσιο λίστας Σύμβολο. Πρέπει να ορίσετε ένα όνομα στο πλαίσιο Σύμβολο ή στο Σύνολο συμβόλων για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κουμπί. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ονόματα παραπάνω από μια φορά.

Τροποποίηση

Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να αντικαταστήσετε το όνομα του συμβόλου που εμφανίζεται στο αριστερό παράθυρο προεπισκόπησης (το παλιό όνομα εμφανίζεται στο πλαίσιο λίστας Παλιό σύμβολο) με το νέο όνομα που έχετε εισάγει στο πλαίσιο λίστας Σύμβολο.

Μετακίνηση συμβόλου διαφορετικό σύνολο συμβόλων

tip

Σαν παράδειγμα, για να μεταφέρετε το μεγάλο ΑΛΦΑ από το σύνολο "Ελληνικά" στο σύνολο "Ειδικά", επιλέξτε το παλιό σύνολο (Ελληνικά) και ύστερα το σύμβολο ΑΛΦΑ χρησιμοποιώντας τα δύο πλαίσια λιστών στην κορυφή. Το σύμβολο εμφανίζεται στα αριστερά του παραθύρου προεπισκόπησης. Στο πλαίσιο λίστας Σύνολο συμβόλων, επιλέξτε το σύνολο "Ειδικά". Κάντε κλικ στην Τροποποίηση και ύστερα στο κουμπί OK. Το σύμβολο ΑΛΦΑ τώρα βρίσκεται μόνο στο σύνολο συμβόλων "Ειδικά".


Διαγραφή

Κάντε κλικ για να αφαιρέσετε το σύμβολο που εμφανίζεται στο αριστερό παράθυρο προεπισκόπησης από το τρέχον σύνολο συμβόλων. Δεν θα υπάρχει ερώτημα ασφαλείας. Αν διαγράψετε και το τελευταίο σύμβολο που απομένει από σύνολο συμβόλων θα διαγραφεί επίσης και το σύνολο συμβόλων.

note

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί Άκυρο κάθε φορά για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου αποθηκεύοντας όλες τις αλλαγές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!