Σύμβολα

Ανοίγει τον διάλογο Σύμβολα, όπου μπορείτε να επιλέξετε σύμβολο για εισαγωγή στον τύπο

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Σύμβολα

Πατήστε στη γραμμή εργαλείων

Εικονίδιο συμβόλων

Σύμβολα


Σύνολο συμβόλων

Όλα τα σύμβολα είναι οργανωμένα σε σύνολα συμβόλων. Επιλέξτε το επιθυμητό σύνολο συμβόλων από το πλαίσιο λίστας. Η αντίστοιχη ομάδα συμβόλων εμφανίζεται στο παρακάτω πεδίο.

Όταν επιλέγεται ένα σύμβολο, το όνομα της εντολής του εμφανίζεται παρακάτω στη λίστα συμβόλων και μια μεγεθυμένη έκδοση εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο στα δεξιά. Σημειώστε ότι το όνομα πρέπει να πληκτρολογηθεί στο παράθυρο Εντολές όπως ακριβώς εμφανίζεται εδώ (με διάκριση πεζών και κεφαλαίων).

Για να εισάγετε ένα σύμβολο, επιλέξτε το από τον κατάλογο και πατήστε στο Εισαγωγή. Το αντίστοιχο όνομα της εντολής εμφανίζεται στο παράθυρο Εντολές.

Επεξεργασία

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον διάλογο Επεξεργασία συμβόλων.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις τροποποιημένες ή επιλεγμένες τιμές χωρίς να κλείνει το παράθυρο διαλόγου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!