Λειτουργία κειμένου

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία κειμένου. Στη λειτουργία κειμένου, οι τύποι εμφανίζονται στο ίδιο ύψος όπως και η γραμμή του κειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Λειτουργία κειμένου


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!