Στοίχιση

Μπορείτε να καθορίσετε τη στοίχιση τύπων με πολλαπλές γραμμές όπως επίσης και τύπων με διάφορα στοιχεία σε μια γραμμή. Δημιουργήστε τύπους πολλαπλών γραμμών εισάγοντας μια εντολή NEWLINE στο παράθυρο εντολών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση


Διάλογος στοίχισης

Οριζόντια

Καθορίζει τον τύπο της οριζόντιας στοίχισης για τύπους με πολλαπλές γραμμές.

Αριστερά

Στοιχίζει τα επιλεγμένα στοιχεία του τύπου στα αριστερά.

Εικονίδιο συμβουλής

Το κείμενο πάντα στοιχίζεται αριστερά.


Στο κέντρο

Κάνει στοίχιση των στοιχείων του τύπου στο κέντρο.

Δεξιά

Κάνει δεξιά στοίχιση των στοιχείων του τύπου.

Προεπιλογή

Κάντε κλικ εδώ, για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας σαν προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τους νέους τύπους. Μια απόκριση ασφαλείας θα εμφανιστεί πριν την αποθήκευση.

Αποθήκευση προεπιλεγμένου διαλόγου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!