Μεγέθη γραμματοσειράς

Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να καθορίσετε τα μεγέθη γραμματοσειράς για τον τύπο σας. Επιλέξτε ένα βασικό μέγεθος και όλα τα στοιχεία του τύπου θα κλιμακωθούν σε σχέση με αυτή τη βάση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Μέγεθος γραμματοσειράς


Διάλογος μεγέθους γραμματοσειράς

Μέγεθος βάσης

Όλα τα στοιχεία ενός τύπου κλιμακώνονται αναλογικά με το βασικό μέγεθος. Για να αλλάξετε το βασικό μέγεθος, επιλέξτε ή πληκτρολογήστε το επιθυμητό μέγεθος στιγμών (pt). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες μονάδες μέτρησης ή άλλα μετρικά, που μετατρέπονται αυτόματα σε στιγμές.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να μεταβάλετε μόνιμα το προεπιλεγμένο μέγεθος (12 pt) που χρησιμοποιείται στο LibreOffice Math, πρέπει πρώτα να ορίσετε το μέγεθος (για παράδειγμα, 11 pt) και ύστερα κάντε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή.


Σχετικά μεγέθη

Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να καθορίσετε τα σχετικά μεγέθη για κάθε τύπο στοιχείου με αναφορά στο μέγεθος της βάσης.

Κείμενο

Επιλέξτε το μέγεθος για το κείμενο σε μια συνάρτηση σχετική με το μέγεθος βάσης.

Δείκτες

Επιλέξτε το σχετικό μέγεθος για τους δείκτες σε έναν τύπο σε αναλογία με το μέγεθος της βάσης.

Συναρτήσεις

Επιλέξτε το σχετικό μέγεθος για τα ονόματα και τα άλλα στοιχεία της συνάρτηση σε έναν τύπο σε αναλογία με το μέγεθος της βάσης.

Τελεστές

Επιλέξτε το σχετικό μέγεθος των μαθηματικών τελεστών σε έναν τύπο σε αναλογία με το μέγεθος της βάσης.

Όρια

Επιλέξτε το σχετικό μέγεθος για τα όρια σε έναν τύπο σε αναλογία με το μέγεθος της βάσης.

Προεπιλογή

Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας σαν προεπιλογές για όλους τους νέους τύπους. Θα εμφανιστεί μια απόκριση ασφαλείας πριν να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

Αποθήκευση προεπιλεγμένου διαλόγου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!