Γραμματοσειρές

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον διάλογο για να επιλέξετε τη γραμματοσειρά για την αντίστοιχη κατηγορία στον διάλογο Γραμματοσειρές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Γραμματοσειρές - Τροποποίηση


Γραμματοσειρά

Επιλέξτε μια γραμματοσειρά από τη λίστα.

Παράδειγμα

Μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση της επιλεγμένης γραμματοσειράς με τις ιδιότητές της.

Γνωρίσματα

Μπορείτε να αναθέσετε πρόσθετα γνωρίσματα στην επιλεγμένη γραμματοσειρά.

Έντονη

Ενεργοποιήστε αυτό το πεδίο για να αναθέσετε την ιδιότητα έντονης γραμματοσειράς.

Πλάγια γραμματοσειρά

Ενεργοποιήστε αυτό το πεδίο για να αναθέσετε την ιδιότητα πλάγιας γραμματοσειράς.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!