Γραμματοσειρές

Καθορίζει τις γραμματοσειρές που μπορούν να εφαρμοστούν στα στοιχεία του τύπου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Γραμματοσειρές


Διάλογος τύπου γραμματοσειράς

Γραμματοσειρές μαθηματικών τύπων

Μπορείτε να καθορίσετε γραμματοσειρές για μεταβλητές, συναρτήσεις, αριθμούς και κείμενο που εισάγετε τα οποία θα μορφοποιήσουν τα στοιχεία του τύπου σας.

Τα πλαίσια λιστών στο παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρές εμφανίζουν την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για όλα τα στοιχεία. Για να την αλλάξετε σε διαφορετική γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην Τροποποίηση, ύστερα επιλέξτε τον τύπο του στοιχείου. Εμφανίζεται ένα νέο πλαίσιο διαλόγου. Επιλέξτε την επιθυμητή γραμματοσειρά και ελέγξτε τις επιθυμητές ιδιότητες, ύστερα κάντε κλικ στο κουμπί OK. Για να ορίσετε τις αλλαγές σαν προεπιλεγμένες γραμματοσειρές, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή.

note

Αν επιθυμείτε να επισημάνετε τμήματα απλού κειμένου με άλλη γραμματοσειρά από αυτή που χρησιμοποιείται για ολόκληρο το κείμενο, εισάγετε την εντολή Γραμματοσειρά στο παράθυρο εντολών.


Μεταβλητές

Μπορείτε να επιλέξετε τις γραμματοσειρές για τις μεταβλητές του τύπου σας. Για παράδειγμα, στον τύπο x=SIN(y), τα x και y είναι μεταβλητές και θα αντανακλούν τη γραμματοσειρά που έχετε ορίσει για αυτές.

Συναρτήσεις

Επιλέξτε τις γραμματοσειρές για τα ονόματα και τις ιδιότητες συναρτήσεων. Για παράδειγμα, οι συναρτήσεις στο τύπο x=SIN(y) είναι =SIN( ).

Αριθμοί

Μπορείτε να επιλέξετε τις γραμματοσειρές για τους αριθμούς στον τύπο σας.

Κείμενο

Καθορίστε τις γραμματοσειρές για το κείμενο του τύπου σας εδώ.

Προσαρμοσμένες γραμματοσειρές

Σε αυτό το τμήμα του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρές μπορείτε να καθορίσετε γραμματοσειρές, με τις οποίες μπορείτε να μορφοποιήσετε άλλα περιεχόμενα κειμένου στον τύπο. Οι τρεις βασικές γραμματοσειρές Serif, Sans και Fixed είναι διαθέσιμες. Μπορείτε να προσθέσετε οποιαδήποτε άλλη γραμματοσειρά σε κάθε τυπική εγκατεστημένη βασική γραμματοσειρά. Κάθε εγκατεστημένη γραμματοσειρά στο σύστημά σας είναι διαθέσιμη για να τη χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε το κουμπί Τροποποίηση για να επεκτείνετε την επιλογή που προσφέρεται στο πλαίσιο λίστας.

Αυτές οι προσαρμοσμένες γραμματοσειρές χρησιμοποιούνται αν θέσετε μια διαφορετική γραμματοσειρά με την εντολή FONT στο παράθυρο εντολών.

Serif

Μπορείτε να καθορίσετε τη γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται για τη μορφή font serif. Οι γραμματοσειρές Serif είναι οι μικροί "οδηγοί" που είναι ορατοί, για παράδειγμα, κάτω από το κεφαλαίο A όταν χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά Times serif. Χρησιμοποιώντας τα serif είναι αρκετά χρήσιμο επειδή συγκεντρώνει το μάτι του αναγνώστη σε μια ευθεία γραμμή και μπορεί να κάνει πιο γρήγορη την ανάγνωση.

Sans

Μπορείτε να καθορίσετε τη γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί για μορφοποίηση της γραμματοσειράς sans.

Fixed

Μπορείτε να καθορίσετε τη γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί για μορφοποίηση της γραμματοσειράς fixed.

Τροποποίηση

Κάντε κλικ σε μια από τις επιλογές από το αναδυόμενο μενού για να έχετε πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρές , όπου μπορείτε να καθορίσετε τη γραμματοσειρά και τις ιδιότητες για τον αντίστοιχο τύπο και για τις προσαρμοσμένες γραμματοσειρές.

Προεπιλογή

Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας σαν προεπιλογές για όλους τους νέους τύπους. Ύστερα από την εφαρμογή των αλλαγών, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Αποθήκευση προεπιλεγμένου διαλόγου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!