Μορφοποίηση

Τυπωμένη εντολή(ές)

Σύμβολο στο παράθυρο στοιχείων

Σημασία

lsup

Εικονίδιο

Αριστερό εκθετικό

csup

Εικονίδιο

Εκθετικό απευθείας πάνω από χαρακτήρα

^ ή sup ή rsup

Εικονίδιο

Δεξιό εκθετικό

binom

Εικονίδιο

Διώνυμο

newline

Εικονίδιο

Νέα γραμμή

lsub

Εικονίδιο

Αριστερός δείκτης

csub

Εικονίδιο

Δείκτης απευθείας κάτω από χαρακτήρα

_ ή sub ή rsub

Εικονίδιο

Δεξιός δείκτης

stack{...}

Εικονίδιο

Στοίβα

`

Εικονίδιο

Μικρό διάστημα/μικρό κενό

alignl

Εικονίδιο

Αριστερή στοίχιση

alignc

Εικονίδιο

Οριζόντια στοίχιση στο κέντρο

alignr

Εικονίδιο

Δεξιά στοίχιση

matrix{...}

Εικονίδιο

Μήτρα

~

Εικονίδιο

Πλατύ κενό/διάστημα

nospace{e1 e2 ...}

Κατάργηση οριζόντιων κενών μεταξύ στοιχείων


Μορφή

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διάφορων επιλογών για τη μορφοποίηση ενός τύπου για το LibreOffice Math. Οι επιλογές μορφοποίησης εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου στοιχείων. Αυτές οι επιλογές βρίσκονται επίσης στο μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!