Παρενθέσεις

Τυπωμένη εντολή(ές)

Σύμβολο στο παράθυρο στοιχείων

Σημασία

(...)

Εικονίδιο

Τυπική στρογγυλή αριστερή και δεξιά παρένθεση

[...]

Εικονίδιο

Αριστερή και δεξιά αγκύλη

ldbracket ... rdbracket

Εικονίδιο

Αριστερή και δεξιά διπλή αγκύλη

lline ... rline

Εικονίδιο

Αριστερή και δεξιά κατακόρυφη γραμμή

ldline ... rdline

Εικονίδιο

Αριστερές και δεξιές διπλές κατακόρυφες γραμμές

lbrace ... rbrace

Εικονίδιο

Αριστερά και δεξιά άγκιστρα, παρένθεση συνόλου

langle ... rangle

Εικονίδιο

Αριστερή και δεξιά γωνιακή αγκύλη

langle ... mline ... rangle

Εικονίδιο

Αριστερή και δεξιά αιχμηρή αγκύλη τελεστή

{...}

Εικονίδιο

Αριστερή και δεξιά παρένθεση ομάδων. Δεν εμφανίζονται στο έγγραφο και δεν καταλαμβάνουν χώρο.

left( ... right)

Εικονίδιο

Παρενθέσεις, κλιμακώσιμες

left[ ... right]

Εικονίδιο

Αγκύλες, κλιμακώσιμες

left ldbracket ... right rdbracket

Εικονίδιο

Διπλές αγκύλες, κλιμακώσιμες

left lbrace ... right rbrace

Εικονίδιο

Άγκιστρα, κλιμακώσιμα

left lline ... right rline

Εικονίδιο

Απλές γραμμές, κλιμακώσιμες

left ldline ... right rdline

Εικονίδιο

Διπλές γραμμές, κλιμακώσιμες

left angle ... right angle

Εικονίδιο

Γωνιακές αγκύλες, κλιμακώσιμες

left langle ... mline ... right rangle

Εικονίδιο

Κλιμακωτή αριστερή και δεξιά αιχμηρή παρένθεση τελεστή

overbrace

Εικονίδιο

Κλιμακωτή σγουρή παρένθεση συνόλου στην κορυφή

underbrace

Εικονίδιο

Κλιμακωτή σγουρή παρένθεση συνόλου κάτω

lfloor ... rfloor

Αριστερή και δεξιά γραμμή με κάτω άκρα

lceil ... rceil

Αριστερή και δεξιά γραμμή με πάνω άκρα

\lbrace \rbrace ή \{ \}

Αριστερή ή δεξιά σγουρή παρένθεση

\( \)

Αριστερό και δεξιά κυκλική παρένθεση

\[ \]

Αριστερή και δεξιά τετράγωνη παρένθεση

\langle \rangle

Αριστερά και δεξιά αιχμηρή παρένθεση

\lline \rline

Αριστερή και δεξιά κατακόρυφη γραμμή

\ldline \rdline

Αριστερή και δεξιά διπλή γραμμή

\lfloor \rfloor

Αριστερή και δεξιά γραμμή με κάτω άκρα

\lceil \rceil

Αριστερή και δεξιά γραμμή με πάνω άκρα

none

Προσδιοριστικό για απόκρυψη παρένθεσης, όπως στο right none


Αγκύλες

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διάφορων τύπων αγκυλών για να δομήσετε έναν τύπο LibreOffice Math. Οι τύποι αγκυλών εμφανίζονται στο κάτω τμήμα του παραθύρου στοιχείων. Αυτές οι αγκύλες εμφανίζονται επίσης στο μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές. Όλες οι αγκύλες που δεν περιέχονται στο παράθυρο στοιχείων ή στο μενού περιβάλλοντος μπορούν να πληκτρολογηθούν χειροκίνητα στο παράθυρο Εντολές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!