Πρόσθετα

Τυπωμένη εντολή(ές)

Σύμβολο στο παράθυρο στοιχείων

Σημασία

<?>

Δείκτης τοποθέτησης

dotsaxis

Εικονίδιο

Έλλειψη σε άξονα

dotsdown

Εικονίδιο

Φθίνουσα διαγώνια έλλειψη

dotslow

Εικονίδιο

Έλλειψη

dotsup ή dotsdiag

Εικονίδιο

Αύξουσα διαγώνια έλλειψη

dotsvert

Εικονίδιο

Κατακόρυφη έλλειψη

downarrow

Εικονίδιο

Κάτω βέλος

exists

Εικονίδιο

Υπαρξιακό αναγνωριστικό, υπάρχει τουλάχιστον ένα

notexists

Εικονίδιο

Υπαρξιακός ποσοδείκτης, δεν υπάρχει

forall

Εικονίδιο

Καθολικό αναγνωριστικό, για όλα

hbar

Εικονίδιο

h με γραμμή από πάνω του

im

Εικονίδιο

Φανταστικό μέρος μιγαδικού αριθμού

infinity ή infty

Εικονίδιο

Άπειρο

lambdabar

Εικονίδιο

Λάμδα με γραμμή από πάνω του

leftarrow

Εικονίδιο

Αριστερό βέλος

nabla

Εικονίδιο

Αναδελτικό διάνυσμα

partial

Εικονίδιο

Μερική παράγωγος ή περιθώρια συνάρτηση

re

Εικονίδιο

Πραγματικό μέρος μιγαδικού αριθμού

rightarrow

Εικονίδιο

Δεξί βέλος

uparrow

Εικονίδιο

Πάνω βέλος

wp

Εικονίδιο

p συνάρτηση, Weierstrass p


Άλλα σύμβολα

Εμφανίζει διάφορα μαθηματικά σύμβολα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!