Ιδιότητες

Τυπωμένη εντολή(ές)

Σύμβολο στο παράθυρο στοιχείων

Σημασία

acute

Εικονίδιο

Τόνος πάνω δεξιά σε ένα χαρακτήρα

bar

Εικονίδιο

Οριζόντια γραμμή πάνω από χαρακτήρα

bold

Εικονίδιο

Έντονη

breve

Εικονίδιο

Ανοικτό τόξο με κατεύθυνση προς τα πάνω, πάνω από χαρακτήρα

check

Εικονίδιο

Πάνω και κάτω όριο

circle

Εικονίδιο

Κύκλος πάνω από χαρακτήρα

color

Η εντολή color μεταβάλλει το χρώμα του χαρακτήρα, καταρχήν εισάγετε την εντολή color απευθείας στο παράθυρο εντολών. Ύστερα εισάγετε το όνομα του χρώματος (μαύρο, λευκό, κυανό, πορφυρό, κόκκινο, μπλε, πράσινο ή κίτρινο). Ύστερα εισάγετε τους χαρακτήρες για να μεταβληθούν.

dddot

Εικονίδιο

Τρεις τελείες πάνω από χαρακτήρα

ddot

Εικονίδιο

Δύο τελείες πάνω από χαρακτήρα

dot

Εικονίδιο

Τελεία πάνω από χαρακτήρα

grave

Εικονίδιο

Τόνος κάτω δεξιά από χαρακτήρα

hat

Εικονίδιο

"Άνω όριο" πάνω από χαρακτήρα

ital

Εικονίδιο

Πλάγια

nbold

Αφαίρεση της ιδιότητας έντονης γραμματοσειράς

nitalic

Αφαίρεση της ιδιότητας πλάγιας γραμματοσειράς

overline

Εικονίδιο

Οριζόντια γραμμή πάνω από χαρακτήρα

overstrike

Εικονίδιο

Οριζόντια γραμμή μέσα σε χαρακτήρα

phantom

Εικονίδιο

Χαρακτήρας phantom

tilde

Εικονίδιο

Ισπανική περισπωμένη πάνω από χαρακτήρα

underline

Εικονίδιο

Οριζόντια γραμμή κάτω από χαρακτήρα

vec

Εικονίδιο

Βέλος διανύσματος πάνω από χαρακτήρα

widehat

Εικονίδιο

πλατύ άνω όριο, προσαρμόζεται στο μέγεθος του χαρακτήρα

widetilde

Εικονίδιο

πλατιά ισπανική περισπωμένη, προσαρμόζεται στο μέγεθος του χαρακτήρα

widevec

Εικονίδιο

πλατύ βέλος διανύσματος, προσαρμόζεται στο μέγεθος του χαρακτήρα


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!