Τελεστές συνόλων

Τυπωμένη εντολή(ές)

Σύμβολο στο παράθυρο στοιχείων

Σημασία

aleph

Εικονίδιο

Κύριος αριθμός

emptyset

Εικονίδιο

Κενό σύνολο

in

Εικονίδιο

περιέχεται σε

intersection

Εικονίδιο

Τομή συνόλων

notin

Εικονίδιο

δεν περιέχεται σε

nsubset

Εικονίδιο

Μη υποσύνολο του

nsubseteq

Εικονίδιο

Μη υποσύνολο ή ίσο με

nsupset

Εικονίδιο

Μη υπερσύνολο

nsupseteq

Εικονίδιο

Μη υπερσύνολο ή ίσο με

owns ή ni

Εικονίδιο

Περιέχει

setc

Εικονίδιο

Μιγαδικός αριθμός

setminus ή bslash

Εικονίδιο

Διαφορά μεταξύ συνόλων

setn

Εικονίδιο

Φυσικός αριθμός

setq

Εικονίδιο

Ρητός αριθμός

setr

Εικονίδιο

Πραγματικός αριθμός

setz

Εικονίδιο

Ακέραιος

slash

Εικονίδιο

Κάθετος / για σύνολο εισαγωγικού (κάθετος) μεταξύ χαρακτήρων

subset

Εικονίδιο

Υποσύνολο

subseteq

Εικονίδιο

Υποσύνολο ή ίσο με

supset

Εικονίδιο

Υπερσύνολο

supseteq

Εικονίδιο

Υπερσύνολο ή ίσο με

union

Εικονίδιο

Ένωση συνόλων


Πράξεις συνόλων

Δώστε διαφορετικούς τελεστές set στους χαρακτήρες στον τύπο σας του LibreOffice Math. Οι μεμονωμένοι τελεστές εμφανίζονται στο κάτω τμήμα του παραθύρου των στοιχείων. Καλέστε το μενού περιβάλλοντος στο παράθυρο Εντολές για να δείτε έναν ταυτόσημο κατάλογο των μεμονωμένων συναρτήσεων. Κάθε τελεστής που δεν βρίσκεται στο παράθυρο στοιχείων πρέπει να εισαχθεί απευθείας στο παράθυρο εντολών. Μπορείτε επίσης να εισάγετε άλλα τμήματα του τύπου απευθείας ακόμα κι αν υφίστανται ήδη σύμβολα για αυτά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!