Μοναδιαίοι και Δυαδικοί τελεστές

Τυπωμένη εντολή(ές)

Σύμβολο στο παράθυρο στοιχείων

Σημασία

-

Εικονίδιο

Αφαίρεση

-

Εικονίδιο

Πρόσημο -

-+

Εικονίδιο

Μείον/Συν

/

Εικονίδιο

Διαίρεση

*

Εικονίδιο

Πολλαπλασιασμός

+

Εικονίδιο

Πρόσθεση

+

Εικονίδιο

Πρόσημο +

+-

Εικονίδιο

Συν/Μείον

and ή &

Εικονίδιο

Λειτουργία λογικής έκφρασης AND

boper

Κανένα σύμβολο.

Δυαδικός τελεστής. Ακολουθεί ένα σύμβολο καθορισμένο από το χρήστη, που χρησιμοποιείται ως δυαδικός τελεστής.

Χρήση του a boper %SYM1 b

uoper

Κανένα σύμβολο

Μοναδιαίος τελεστής. Ακολουθεί ένα σύμβολο καθορισμένο από το χρήστη, το οποίο χρησιμοποιείται ως μοναδιαίος τελεστής.

Χρήση: uoper %SYM2 b

cdot

Εικονίδιο

Πολλαπλασιασμός, μικρό σύμβολο πολλαπλασιασμού

circ

Εικονίδιο

Σύμβολα συνένωσης

div

Εικονίδιο

Διαίρεση

neg

Εικονίδιο

Λογική έκφραση NOT

odivide

Κανένα σύμβολο.

Κάθετος / σε κύκλο

odot

Κανένα σύμβολο.

Μικρό σύμβολο πολλαπλασιασμού σε κύκλο

ominus

Κανένα σύμβολο.

Σύμβολο αφαίρεσης σε κύκλο

oplus

Κανένα σύμβολο.

Προσθήκη συμβόλου σε κύκλο

or ή |

Εικονίδιο

Λειτουργία λογικής έκφρασης OR

otimes

Κανένα σύμβολο.

Σύμβολα πολλαπλασιασμού σε κύκλο

over

Εικονίδιο

Διαίρεση/Κλάσμα

times

Εικονίδιο

Πολλαπλασιασμός

widebslash

Κανένα σύμβολο.

Κάθετος \ μεταξύ δύο χαρακτήρων, που στα δεξιά υπάρχει εκθέτης, και αριστερά δείκτης

wideslash

Κανένα σύμβολο.

Κάθετος / μεταξύ δύο χαρακτήρων, που στα αριστερά υπάρχει εκθέτης, και δεξιά δείκτης


Μοναδιαίοι/Δυαδικοί τελεστές

Μπορείτε να επιλέξετε διάφορους μοναδιαίους και δυαδικούς τελεστές για να κατασκευάσετε τον τύπο σας στο LibreOffice Math. Οι μοναδιαίοι αναφέρονται σε τελεστές που επηρεάζουν ένα δεσμευτικό χώρου. Οι δυαδικοί αναφέρονται σε τελεστές που συνδέουν δύο δεσμευτικά χώρου. Η κατώτερη περιοχή του παραθύρου στοιχείων εμφανίζει τους μεμονωμένους τελεστές. Το μενού περιβάλλοντος του παραθύρου εντολών περιέχει επίσης έναν κατάλογο με αυτούς τους τελεστές, όπως επίσης πρόσθετους τελεστές. Εάν χρειάζεστε έναν τελεστή που δεν περιέχεται στο παράθυρο στοιχείων, χρησιμοποιήστε το μενού περιβάλλοντος ή πληκτρολογήστε τον απευθείας στο παράθυρο των εντολών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!