Κλιμάκωση

Εδώ μπορούν να βρεθούν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κλιμάκωση στο LibreOffice Math όπως επίσης και μερικά παραδείγματα. (Τα εισαγωγικά σημεία σε αυτό το κείμενο τοποθετούνται για να δώσουν έμφαση μόνο και δεν είναι μέρος των παραδειγμάτων.)

Το παραγοντικό δεν κλιμακώνεται (παράδειγμα: "fact stack{a#b}" and "fact {a over b}") αλλά προσανατολίζεται χρησιμοποιώντας τη βασική γραμμή ή το κέντρο των ορισμάτων.

Οι παρενθέσεις πάντα έχουν ένα σταθερό μέγεθος. Αυτό εφαρμόζεται σε όλα τα σύμβολα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παρενθέσεις. Συγκρίνετε τα "(((a)))", "( stack{a#b#c})", "(a over b)."

Οι παρενθέσεις προηγούνται από τα "αριστερά" ή "δεξιά", όμως, προσαρμόζονται πάντα το όρισμα. Δείτε "left(left(left(a right)right)right)", "left(stack{a#b#c}right)", "left(a over b right)."

Μερικές Ιδιότητες έχουν σταθερά μεγέθη, μην αλλάξετε αυτά τα μεγέθη αν βρίσκονται πάνω από ένα μακρύ σύμβολο.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Τα κενά στα παραδείγματα απαιτούνται για τη σωστή δόμηση. Μπορείτε να τα διαγράψετε κατά την καταχώρηση στο παράθυρο εντολών.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!