Γνωρίσματα

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά τα γνωρίσματα στο LibreOffice Math βρίσκονται εδώ.

Τα γνωρίσματα acute, bar, breve, check, circle, dot, ddot, dddot, grave, hat, tilde και vec πάντα έχουν σταθερό μέγεθος και δεν γίνονται πιο πλατιά (μακριά) αν βρίσκονται πάνω από ένα μακρύ σύμβολο. Εξ ορισμού, τα γνωρίσματα βρίσκονται στο κέντρο.

Τα μόνα γνωρίσματα που αυξάνουν με το μήκος του συμβόλου είναι τα overline, underline και το overstrike.

Εικονίδιο συμβουλής

Για μερικά αλφαριθμητικά χαρακτήρων, είναι πιθανόν ότι η γραμμή που εισήχθηκε με υπογράμμιση να είναι πολύ κοντά στο χαρακτήρα. Σε αυτήν την περίπτωση, μια κενή ομάδα μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα: underline Q sub {} αντί για underline Q.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!