Γνωρίσματα

Αυτή η ενότητα περιέχει ένα παράδειγμα για το πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά γνωρίσματα σε έναν τύπο στο LibreOffice Math.

Εικονίδιο

%rho(font sans bold q","%omega) = int func e^{i %omega t}%rho(font sans bold q","t)"d"t

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!