Όρια ολοκληρώματος και αθροίσματος, Μέγεθος γραμματοσειράς

Εδώ υπάρχει ένα παράδειγμα για το πως να χρησιμοποιήσετε διάφορες γραμματοσειρές και μεγέθη γραμματοσειρών εντός του τύπου στο LibreOffice Math.

Ολοκλήρωμα και περιοχές άθροισης, μέγεθος γραμματοσειράς

f(t)=int from size*1.5 0 to 1 left[g(t')+sum from i=1 to N h_i(t')right]

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!