Τετραγωνική ρίζα

Εδώ υπάρχει ένα παράδειγμα για το πως να χρησιμοποιήσετε μια τετραγωνική ρίζα με το LibreOffice Math. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το παράδειγμα στον τύπο σας, αντιγράψτε το στο παράθυρο εντολών χρησιμοποιώντας το πρόχειρο.

Τετραγωνική ρίζα

%LAMBDA_{deg","t}=1 + %alpha_deg SQRT {M_t over M_{(t=0)}-1}~"."

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!