Συναρτήσεις

Εδώ ακολουθεί ένα παράδειγμα για τον τρόπο δημιουργίας συναρτήσεων με το LibreOffice Math. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το παράδειγμα στον τύπο σας, μπορείτε να το αντιγράψετε στο παράθυρο εντολών χρησιμοποιώντας το πρόχειρο.

Συναρτήσεις

func f(x","y)={x sin x~ tan y} over {cos x}

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!