Μήτρα με έντονη γραμματοσειρά

Εδώ ακολουθεί ένα παράδειγμα στο LibreOffice Math για τον τρόπο δημιουργίας μήτρας με έντονη γραμματοσειρά. Μπορείτε να αντιγράψετε το παράδειγμα στο πρόχειρο και να το χρησιμοποιήσετε στον τύπο σας στο παράθυρο εντολών.

Πίνακας με έντονη γραμματοσειρά

bold { f(x", "y) = left [ stack { x + y over z + left lbrace matrix { 2 # 3 # 4 ## 4 # 5 # 6 ## 6 # 7 # 8} right rbrace # {y + sin (x)} over %alpha # z + y over g } right ]}

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!