Μήτρα

Εδώ ακολουθεί ένα παράδειγμα για τον τρόπο δημιουργίας μήτρας με το LibreOffice Math. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το παράδειγμα στον τύπο σας, μπορείτε να το αντιγράψετε στο παράθυρο εντολών χρησιμοποιώντας το πρόχειρο.

Πίνακας

font sans bold size *2 A =left[matrix{A_11#A_12#dotsaxis#A_{1n}##A_21#{} #{}#A_{2n}##dotsvert#{}#{}#dotsvert##A_{n1}#A_{n2}#dotsaxis#A_nn}right]

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!