Μήτρα με διάφορα μεγέθη γραμματοσειράς

Εδώ ακολουθεί ένα παράδειγμα για τον τρόπο δημιουργίας μήτρας με διάφορα μεγέθη γραμματοσειράς στο LibreOffice Math. Μπορείτε να αντιγράψετε το παράδειγμα στο πρόχειρο και να το χρησιμοποιήσετε στον τύπο σας στο παράθυρο εντολών.

Πίνακας με διαφορετικά μεγέθη γραμματοσειράς

func G^{(%alpha" ," %beta)}_{ x_m x_n} = left[ matrix { arctan(%alpha) # arctan(%beta) ## x_m + x_n # x_m - x_n }right]

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!