Σύμβολα με δείκτες

Παρακάτω εμφανίζεται ένα τρίτο παράδειγμα για τον τρόπο χρήσης του LibreOffice Math για τη δημιουργία συμβόλων με δείκτες. Μπορείτε να αντιγράψετε το παράδειγμα στο πρόχειρο και να το χρησιμοποιήσετε στον τύπο σας στο παράθυρο εντολών.

Σύμβολα με δείκτες

%PHI^{i_1 i_2 dotsaxis i_n}_{k_1 k_2 dotsaxis k_n}

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!