Σύμβολα με δείκτες

Εδώ ακολουθεί ένα άλλο παράδειγμα για τη δημιουργία συμβόλων με δείκτες στο LibreOffice Math. Μπορείτε να αντιγράψετε αυτό το παράδειγμα στο παράθυρο εντολών χρησιμοποιώντας το πρόχειρο και να το χρησιμοποιήσετε στο τύπο σας.

Σύμβολα με δείκτες

%SIGMA_g^{{}+{}}lsup 3

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!