Σύμβολα με δείκτες

Το ακόλουθο παράδειγμα εξηγεί τον τρόπο δημιουργίας συμβόλων με δείκτες για το LibreOffice Math. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε αυτό το παράδειγμα στο παράθυρο εντολών χρησιμοποιώντας το πρόχειρο και χρησιμοποιήστε το για το δικό σας τύπο.

Σύμβολα με δείκτες

D_mn^ size /2 LEFT(3 OVER 2 RIGHT)

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!