Παραδείγματα του LibreOffice Math

Η ακόλουθη λίστα είναι μια λίστα τύπων για το LibreOffice Math.

Σύμβολα με δείκτες

Το ακόλουθο παράδειγμα εξηγεί τον τρόπο δημιουργίας συμβόλων με δείκτες για το LibreOffice Math. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε αυτό το παράδειγμα στο παράθυρο εντολών χρησιμοποιώντας το πρόχειρο και χρησιμοποιήστε το για το δικό σας τύπο.

Σύμβολα με δείκτες

Εδώ ακολουθεί ένα άλλο παράδειγμα για τη δημιουργία συμβόλων με δείκτες στο LibreOffice Math. Μπορείτε να αντιγράψετε αυτό το παράδειγμα στο παράθυρο εντολών χρησιμοποιώντας το πρόχειρο και να το χρησιμοποιήσετε στο τύπο σας.

Σύμβολα με δείκτες

Παρακάτω εμφανίζεται ένα τρίτο παράδειγμα για τον τρόπο χρήσης του LibreOffice Math για τη δημιουργία συμβόλων με δείκτες. Μπορείτε να αντιγράψετε το παράδειγμα στο πρόχειρο και να το χρησιμοποιήσετε στον τύπο σας στο παράθυρο εντολών.

Μήτρα

Εδώ ακολουθεί ένα παράδειγμα για τον τρόπο δημιουργίας μήτρας με το LibreOffice Math. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το παράδειγμα στον τύπο σας, μπορείτε να το αντιγράψετε στο παράθυρο εντολών χρησιμοποιώντας το πρόχειρο.

Μήτρα με διάφορα μεγέθη γραμματοσειράς

Εδώ ακολουθεί ένα παράδειγμα για τον τρόπο δημιουργίας μήτρας με διάφορα μεγέθη γραμματοσειράς στο LibreOffice Math. Μπορείτε να αντιγράψετε το παράδειγμα στο πρόχειρο και να το χρησιμοποιήσετε στον τύπο σας στο παράθυρο εντολών.

Μήτρα με έντονη γραμματοσειρά

Εδώ ακολουθεί ένα παράδειγμα στο LibreOffice Math για τον τρόπο δημιουργίας μήτρας με έντονη γραμματοσειρά. Μπορείτε να αντιγράψετε το παράδειγμα στο πρόχειρο και να το χρησιμοποιήσετε στον τύπο σας στο παράθυρο εντολών.

Συναρτήσεις

Εδώ ακολουθεί ένα παράδειγμα για τον τρόπο δημιουργίας συναρτήσεων με το LibreOffice Math. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το παράδειγμα στον τύπο σας, μπορείτε να το αντιγράψετε στο παράθυρο εντολών χρησιμοποιώντας το πρόχειρο.

Τετραγωνική ρίζα

Εδώ υπάρχει ένα παράδειγμα για το πως να χρησιμοποιήσετε μια τετραγωνική ρίζα με το LibreOffice Math. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το παράδειγμα στον τύπο σας, αντιγράψτε το στο παράθυρο εντολών χρησιμοποιώντας το πρόχειρο.

Όρια ολοκληρώματος και αθροίσματος, Μέγεθος γραμματοσειράς

Εδώ υπάρχει ένα παράδειγμα για το πως να χρησιμοποιήσετε διάφορες γραμματοσειρές και μεγέθη γραμματοσειρών εντός του τύπου στο LibreOffice Math.

Γνωρίσματα

Αυτή η ενότητα περιέχει ένα παράδειγμα για το πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά γνωρίσματα σε έναν τύπο στο LibreOffice Math.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!