Χαρακτηριστικά

Μπορείτε να επιλέξτε από διάφορα γνωρίσματα για τους τύπους του LibreOffice Math. Κάποια γνωρίσματα εμφανίζονται στο κάτω τμήμα του παραθύρου στοιχείων. Αυτά τα γνωρίσματα εμφανίζονται επίσης στο μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές. Όλα τα γνωρίσματα που δεν περιέχονται στο παράθυρο εντολές ή στο μενού περιβάλλοντος πρέπει να πληκτρολογηθούν χειροκίνητα στο παράθυρο Εντολές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος στο παράθυρο εντολών - επιλέξτε Γνωρίσματα

Επιλέξτε Προβολή - Στοιχεία· έπειτα στο παράθυρο Στοιχεία επιλέξτε Γνωρίσματα από το πλαίσιο καταλόγου.


Τα παρακάτω είναι ένας ολοκληρωμένος κατάλογος όλων των διαθέσιμων γνωρισμάτων στο LibreOffice Math. Το σύμβολο δίπλα στο γνώρισμα δείχνει ότι μπορεί να προσπελαστεί μέσω του παραθύρου στοιχείων (επιλέξτε Προβολή - Στοιχεία) ή μέσω του μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές.

Εικονίδιο σημείωσης

Στην περιγραφή των ακόλουθων συναρτήσεων , το γράμμα "a" στο εικονίδιο αναφέρεται στο δείκτη τοποθέτησης που θα επιθυμούσατε να αναθέσετε στο αντίστοιχο γνώρισμα. Μπορείτε αλλάξετε αυτόν το χαρακτήρα με οποιοδήποτε χαρακτήρα επιλέξτε.


Συναρτήσεις γνωρισμάτων

Εικονίδιο οξείας

οξεία

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με οξεία. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε acute <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο βαρείας

βαρεία

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με βαρεία. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε grave <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο αντίστροφης σιρκουμφλέξ

Αντίστροφη περισπωμένη

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με αντίστροφη λατινική περισπωμένη από πάνω του. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε check <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο βραχέος

βραχεία

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με βραχύ τόνο. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε breve <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο κύκλου

κύκλος

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με έναν κύκλο από πάνω του. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε circle <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο βέλους διανύσματος

βέλος διανύσματος

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με ένα βέλος διανύσματος. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε vec <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο βέλους καμακιού

Βέλος καμακιού

Εισάγετε δεσμευτικό θέσης με βέλος καμακιού. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε harpoon <?> στο παράθυρο Εντολές.

Εικονίδιο τίλντε

περισπωμένη-Tilde

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με ισπανική περισπωμένη. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε tilde <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο σιρκουμφλέξ

περισπωμένη

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με λατινική περισπωμένη ("καπέλο"). Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε hat <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο γραμμή από πάνω

Επάνω γραμμή (παύλα)

Εισάγει μια γραμμή ("παύλα") πάνω από ένα σύμβολο. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε bar <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο τελείας

κουκκίδα

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με τελεία από πάνω του. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε dot <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο πλατιού βέλους διανύσματος

πλατύ βέλος διανύσματος

Εισάγει ένα πλατύ βέλος διανύσματος με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε widevec στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο πλατιού βέλους καμακιού

Πλατύ βέλος καμακιού

Εισάγει πλατύ βέλος καμακιού με δεσμευτικό θέσης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε wideharpoon στο παράθυρο Εντολές.

Εικονίδιο πλατιάς τίλντε

πλατιά περισπωμένη-tilde

Εισάγει μια πλατιά ισπανική περισπωμένη με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε widetilde στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο πλατιάς σιρκουμφλέξ

Πλατιά περισπωμένη

Εισάγει μια πλατιά λατινική περισπωμένη ("καπέλο") με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε widehat στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο διπλής τελείας

διπλή κουκκίδα

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με δύο τελείες από πάνω του. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε ddot <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο γραμμή από πάνω

Γραμμή πάνω από

Εισάγει μια γραμμή πάνω από το δεσμευτικό θέσης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετευπεργράμμιση<?> στο παράθυρο Εντολών. Η γραμμή αυτοπροσαρμόζεται στο σωστό μήκος.

Εικονίδιο γραμμή από κάτω

Γραμμή κάτω από

Εισάγει μια γραμμή κάτω από ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε underline <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο διαγράμμιση

Γραμμή μέσα από (διαγράμμιση)

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με μια γραμμή στη μέση του. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε overstrike <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο τριπλή τελεία

Τριπλή κουκκίδα

Εισάγει τρεις τελείες πάνω από ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε dddot <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο διαφανές

Διαφανής

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με ένα διαφανή χαρακτήρα. Αυτός ο χαρακτήρας δέχεται το διάστημα του "a" αλλά δεν το εμφανίζει. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε phantom <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Έντονη γραμματοσειρά

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με έντονη μορφοποίηση. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε bold <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

πλάγια γραμματοσειρά

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με πλάγια μορφοποίηση. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε ital <?> ή italic <?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Αυξομείωση

Εισάγει μια εντολή για την τροποποίηση του μεγέθους της γραμματοσειράς με δύο δείκτες τοποθέτησης. Το πρώτο από αυτά αναφέρεται στο μέγεθος της γραμματοσειράς (για παράδειγμα, 12) και το δεύτερο περιέχει το κείμενο. Για την κατάλληλη δόμηση, εισάγετε ένα κενό μεταξύ των τιμών. Μπορείτε επίσης να εισάγετε size <?> <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Αλλαγή γραμματοσειράς

Εισάγει μια εντολή για τη αλλαγή του τύπου της γραμματοσειράς, με δύο δείκτες τοποθέτησης. Αντικαταστήστε το πρώτο από αυτά με το όνομα από τις προσαρμοσμένες γραμματοσειρές, Serif, Sans ή Fixed. Αντικαταστήστε το δεύτερο με το κείμενο. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετεfont <?> <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Χρησιμοποιήστε την εντολή color για να μεταβάλετε το χρώμα του τύπου σας. Πληκτρολογήστε color, ύστερα πληκτρολογήστε το όνομα του χρώματος (τα διαθέσιμα χρώματα είναι λευκό, μαύρο, κυανό, πορφυρό, κόκκινο, μπλε, πράσινο και κίτρινο), ύστερα τον τύπο, τον χαρακτήρα ή την ακολουθία χαρακτήρων. Η εισαγωγή color green size 20 a έχει σαν αποτέλεσμα το πράσινο γράμμα "a" με μέγεθος γραμματοσειράς 20.

Οι εντολές nbold και nitalic αφαιρούν τις έντονες και πλάγιες προεπιλεγμένες γραμματοσειρές από τα περιεχόμενα του τύπου. Για παράδειγμα, αφαιρέστε τα πλάγια από το x στον τύπο 5 x + 3=28 πληκτρολογώντας nitalic πριν το x όπως εξής 5 nitalic x + 3=28.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι ιδιότητες "acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" and "vec" έχουν σταθερά μεγέθη. Το πλάτος ή το μήκος τους δεν μπορεί να προσαρμοστεί όταν τοποθετούνται πάνω από ένα μακρύ σύμβολο.


Για αλλαγές μεγέθους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές size n, +n, -n, *n και /n , όπου n είναι ένας δείκτης τοποθέτησης. Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν το μέγεθος της βάσης του τύπου πρόκειται να μεταβληθεί. Οι εντολές size +n και size -n αλλάζουν το μέγεθος των σημείων, και οι size *n και size /n αλλάζουν το μέγεθος σε ποσοστό. Για παράδειγμα, η εντολή size *1.17 αυξάνει το μέγεθος ενός χαρακτήρα κατά 17% ακριβώς.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Σημειώστε ότι μερικές είσοδοι απαιτούν κενά για τη σωστή δόμησή τους. Αυτό είναι αληθές ειδικά όταν καθορίζετε ιδιότητες με σταθερές τιμές αντί για δείκτες τοποθέτησης.


Για περισσότερες πληροφορίες για τη μορφοποίηση στο LibreOffice Math, δείτε Αγκύλες και ομαδοποίηση.

Πληροφορίες για ιδιότητες, δείκτες και εκθετικά, και κλιμάκωση μπορούν να σας βοηθήσουν να κατασκευάσετε τα έγγραφά σας πιο αποτελεσματικά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!