Αγκύλες

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διάφορων τύπων αγκυλών για να δομήσετε έναν τύπο LibreOffice Math. Οι τύποι αγκυλών εμφανίζονται στο κάτω τμήμα του παραθύρου στοιχείων. Αυτές οι αγκύλες εμφανίζονται επίσης στο μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές. Όλες οι αγκύλες που δεν περιέχονται στο παράθυρο στοιχείων ή στο μενού περιβάλλοντος μπορούν να πληκτρολογηθούν χειροκίνητα στο παράθυρο Εντολές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος στο παράθυρο εντολών- επιλέξτε Αγκύλες

Επιλέξτε Προβολή Στοιχεία· έπειτα στο παράθυρο Στοιχεία επιλέξτε Αγκύλες από το πλαίσιο καταλόγου.


Τα παρακάτω είναι ένας ολοκληρωμένος κατάλογος όλων των διαθέσιμων τύπων αγκυλών. Το εικονίδιο δίπλα στον τύπο της αγκύλης δείχνει ότι μπορεί να προσπελαστεί μέσω του παραθύρου στοιχείων (μενού Προβολή - Στοιχεία) ή μέσω του μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές.

Τύποι αγκυλών και παρενθέσεων

Εικονίδιο

Κυκλικές παρενθέσεις

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης εντός κανονικών κυκλικών παρενθέσεων. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε (<?>) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Αγκύλες

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με αγκύλες. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε [<?>] στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Διπλές αγκύλες

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης με διπλές αγκύλες. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε ldbracket <?> rdbracket στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Άγκιστρα

Εισάγει ένα δεσμευτικό θέσης με άγκιστρα. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε lbrace<?>rbrace απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Απλές κατακόρυφες γραμμές

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης μέσα σε κατακόρυφες γραμμές. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε lline <?> rline απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Διπλές κατακόρυφες γραμμές

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης μέσα σε διπλές κατακόρυφες γραμμές. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε ldline <?> rdline στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Γωνιακές παρενθέσεις

Εισάγει ένα δείκτη τοποθέτησης μέσα σε παρενθέσεις με γωνίες. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε langle <?> rangle στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Παρενθέσεις τελεστών

Εισάγει δύο δεσμευτικά θέσης μέσα σε παρενθέσεις τελεστών. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε langle <?> mline <?> rangle στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Ομαδοποιημένες παρενθέσεις

Εισάγει ομαδοποιημένες παρενθέσεις. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε {<?>} στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Στρογγυλές παρενθέσεις

Εισάγει κλιμακωτές στρογγυλές παρενθέσεις με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε left(<?> right) στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο

Αγκύλες (κλιμακωτές)

Εισάγει κλιμακωτές τετράγωνες παρενθέσεις με δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε left[<?> right] στο παράθυρο εντολών. Το μέγεθος των παρενθέσεων προσαρμόζεται αυτόματα.

Εικονίδιο

Διπλές αγκύλες (κλιμακωτές)

Εισάγει διπλές τετράγωνες παρενθέσεις με δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε left ldbracket <?> right rdbracket στο παράθυρο εντολών. Το μέγεθος των παρενθέσεων προσαρμόζεται αυτόματα.

Εικονίδιο (κλιμακώσιμων) αγκίστρων

Άγκιστρα (κλιμακωτά)

Εισάγει κλιμακωτά άγκιστρα με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε left lbrace <?> right rbrace στο παράθυρο εντολών. Το μέγεθος των λωρίδων προσαρμόζεται αυτόματα.

Εικονίδιο (κλιμακώσιμων) απλών κατακόρυφων γραμμών

Απλές κατακόρυφες γραμμές (κλιμακωτές)

Εισάγει κλιμακωτές απλές κατακόρυφες γραμμές με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε left lline <?> right rline στο παράθυρο εντολών. Το μέγεθος των παρενθέσεων προσαρμόζεται αυτόματα.

Εικονίδιο (κλιμακώσιμων) διπλών κατακόρυφων γραμμών

Διπλές κατακόρυφες γραμμές (κλιμακωτές)

Εισάγει διπλές κλιμακωτές κατακόρυφες γραμμές με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε left ldline <?> right rdline στο παράθυρο εντολών. Το μέγεθος των παρενθέσεων προσαρμόζεται αυτόματα.

Εικονίδιο (κλιμακώσιμων) αγκυλών

Γωνιακές παρενθέσεις (κλιμακωτές)

Εισάγει κλιμακωτές γωνιακές παρενθέσεις με γωνίες με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε left langle <?> right rangle στο παράθυρο εντολών. Το μέγεθος των παρενθέσεων προσαρμόζεται αυτόματα.

Εικονίδιο (κλιμακώσιμων) αγκυλών τελεστή

Παρενθέσεις τελεστών (κλιμακωτές)

Εισάγει κλιμακωτές παρενθέσεις τελεστών με δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε left langle <?> mline <?> right rangle στο παράθυρο εντολών. Το μέγεθος των παρενθέσεων προσαρμόζεται αυτόματα.

Εικονίδιο (κλιμακώσιμου) επάνω αγκίστρου

Πάνω άγκιστρο (κλιμακωτό)

Εισάγει ένα κλιμακωτό οριζόντιο πάνω άγκιστρο με δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?> overbrace <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών. Το μέγεθος των παρενθέσεων προσαρμόζεται αυτόματα.

Εικονίδιο (κλιμακώσιμου) κάτω αγκίστρου

Κάτω άγκιστρο (κλιμακωτή)

Εισάγει ένα κλιμακωτό οριζόντιο κάτω άγκιστρο με δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε <?> underbrace <?> απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Για να εισάγετε αγκύλες κάτω ορίων, πληκτρολογήστε lfloor<?>rfloor απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Για να εισάγετε αγκύλες άνω ορίων, πληκτρολογήστε lceil<?>rceil απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Για να εισάγετε κλιμακωτές αγκύλες κάτω ορίων, πληκτρολογήστε left lfloor<?>right rfloor απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Για να εισάγετε αγκύλες παρενθέσεις πάνω ορίων, πληκτρολογήστε left lceil<?>right rceil απευθείας στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο συμβουλής

Οι παρενθέσεις μεταβάλλουν το μέγεθός τους αυτόματα όταν πληκτρολογείτε αριστερά και δεξιά μπροστά από την εντολή των παρενθέσεων, για παράδειγμα, left(a over b right). Μπορείτε επίσης να ορίσετε το μέγεθος και το διάστιχο των παρενθέσεων επιλέγοντας Μορφή - Απόσταση - Κατηγορία - Αγκύλες και θέτοντας τα επιθυμητά ποσοστά. Επισημάνετε το πεδίο ελέγχου Κλιμάκωση όλων των παρενθέσεων για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σε όλες τις παρενθέσεις στον τύπο.


Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε απλές παρενθέσεις. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε μια κάθετο \ στην αρχή της εντολής. Για παράδειγμα. όταν πληκτρολογείτε \[, η αριστερή αγκύλη εμφανίζεται χωρίς το τμήμα αρίθμησής της. Αυτό είναι χρήσιμο για τη δημιουργία αντίστροφων παρενθέσεων ή για την κατασκευή διαστημάτων. Σημειώστε ότι μόνο οι μη κλιμακωτές παρενθέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα. Για να αλλάξετε το μέγεθος, χρησιμοποιήστε την εντολή size.

Παραδείγματα απλών παρενθέσεων

Για μη κλιμακωτές παρενθέσεις:

a = \{ \( \[ b newline

{} + c \] \) \ }

Για κλιμακούμενες αγκύλες χρησιμοποιήστε none ως όνομα παρένθεσης

a = left ( a over b right none newline

left none phantom {a over b} + c right )

Εικονίδιο σημείωσης

Η δήλωση phantom διασφαλίζει ότι η τελευταία αγκύλη έχει το σωστό μέγεθος.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Βεβαιωθείτε ότι βάλατε κενά (διαστήματα) μεταξύ των στοιχείων κατά την εισαγωγή τους άμεσα στο παράθυρο εντολών. Αυτό βεβαιώνει ότι η σωστή κατασκευή αναγνωρίζεται.


Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες και εκθέτες όπως επίσης με την κλιμάκωση σας βοηθούν στην κατασκευή τύπων αποτελεσματικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με παρενθέσεις, δείτε Παρενθέσεις και ομαδοποίηση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!