Μοναδιαίοι/Δυαδικοί τελεστές

Μπορείτε να επιλέξετε διάφορους μοναδιαίους και δυαδικούς τελεστές για να δομήσετε τον Math τύπο του LibreOffice. Μοναδιαίος αναφέρεται σε τελεστές που επηρεάζουν ένα δεσμευτικό θέσης. Δυαδικός αναφέρεται σε τελεστές που συνδέουν δύο δεσμευτικά θέσης. Η κάτω περιοχή του παραθύρου στοιχείων εμφανίζει τους μεμονωμένους τελεστές. Το μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές περιέχει επίσης έναν κατάλογο αυτών των τελεστών, καθώς και πρόσθετους τελεστές. Εάν χρειάζεστε έναν τελεστή που δεν περιέχεται στον πίνακα στοιχείων, χρησιμοποιήστε το μενού περιβάλλοντος ή πληκτρολογήστε τον απευθείας στο παράθυρο Εντολές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος στο παράθυρο εντολών- επιλέξτε Μοναδιαίοι/Δυαδικοί τελεστές

Επιλέξτε Προβολή - Στοιχεία· έπειτα στο παράθυρο στοιχείων επιλέξτε Μοναδιαίοι/Δυαδικοί τελεστές από το πλαίσιο καταλόγου.


Το παρακάτω είναι ένας ολοκληρωμένος κατάλογος των μοναδιαίων και δυαδικών τελεστών. Το σύμβολο δίπλα στον τελεστή υποδεικνύει ότι μπορεί να προσπελαστεί μέσω του παραθύρου στοιχείων (επιλέξτε Προβολή - Στοιχεία) ή μέσω του μενού περιβάλλοντος του παραθύρου εντολών.

Μοναδιαίοι και Δυαδικοί τελεστές

Εικονίδιο συν

Συν

Εισάγει ένα σύμβολο συν με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε + <?>στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο πλην

Μείον

Εισάγει ένα σύμβολο μείον με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε -<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο συν/πλην

Συν/Μείον

Εισάγει ένα σύμβολο συν/μείον με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε +-<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο πλην/συν

Μείον/Συν

Εισάγει ένα σύμβολο μείον/συν με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε -+<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο πρόσθεσης (συν)

Πρόσθεση (συν)

Εισάγει ένα σύμβολο συν με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>+<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο πολλαπλασιασμού (τελεία)

Πολλαπλασιασμός (με τελεία)

Εισάγει έναν τελεστή τελείας με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>cdot<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο πολλαπλασιασμού (x)

Πολλαπλασιασμός (με x)

Εισάγει ένα σύμβολο 'x' πολλαπλασιασμός με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>times<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο πολλαπλασιασμού (*)

Πολλαπλασιασμός (με *)

Εισάγει σαν σύμβολο πολλαπλασιασμού έναν αστερίσκο με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>*<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο αφαίρεσης

Αφαίρεση

Εισάγει ένα σύμβολο αφαίρεσης με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>-<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο διαίρεσης (κλάσμα)

Διαίρεση (Κλάσμα)

Εισάγει ένα κλάσμα με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>over<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο διαίρεσης

Διαίρεση

Εισάγει ένα σύμβολο διαίρεσης με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>div<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο διαίρεσης (πλάγια κάθετος)

Διαίρεση (Κάθετος)

Εισάγει μια κάθετο '/' με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>/<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο Μπουλ NOT

Λογική έκφραση NOT

Εισάγει μια Λογική έκφραση NOT με ένα δείκτη τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε neg<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο Μπουλ AND

Λογική έκφραση AND

Εισάγει μια Λογική έκφραση AND με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>and<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο Μπουλ OR

Λογική έκφραση OR

Εισάγει μια Λογική έκφραση OR με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε <?>or<?> στο παράθυρο εντολών.

Εικονίδιο ένωσης

Συνένωση

Εισάγει ένα σύμβολο συνένωσης με δύο δείκτες τοποθέτησης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε circ στο παράθυρο εντολών.

Μπορείτε επίσης να εισάγετε προσωπικούς μοναδιαίους τελεστές πληκτρολογώντας uoper στο παράθυρο Εντολές, που ακολουθείται από τη σύνταξη για το χαρακτήρα. Αυτή η συνάρτηση είναι χρήσιμη για ενσωμάτωση ειδικών χαρακτήρων σε έναν τύπο. Για παράδειγμα, η εντολή uoper %theta x παράγει ένα μικρό ελληνικό γράμμα θήτα (στοιχείο του συνόλου χαρακτήρων του LibreOffice Math). Μπορείτε επίσης να εισάγετε χαρακτήρες που δεν ανήκουν στο σύνολο χαρακτήρων του LibreOffice επιλέγοντας Εργαλεία - Σύμβολα - Επεξεργασία.

Μπορείτε επίσης να εισάγετε προσωπικές δυαδικές εντολές πληκτρολογώντας boper στο παράθυρο Εντολές. Για παράδειγμα, η εντολή y boper %theta x παράγει το μικρό ελληνικό γράμμα θήτα που προηγείται από ένα y και ακολουθείται από το x. Μπορείτε επίσης να εισάγετε χαρακτήρες που δεν ανήκουν στο σύνολο χαρακτήρων του LibreOffice επιλέγοντας Εργαλεία - Σύμβολα - Επεξεργασία.

Πληκτρολογώντας την εντολή <?>oplus<?> στο παράθυρο εντολών, εισάγετε ένα κυκλικό τελεστή με συν στο έγγραφό σας.

Πληκτρολογήστε <?>ominus<?> στο παράθυρο εντολών για να εισάγετε έναν κυκλικό τελεστή με μείον.

Πληκτρολογήστε <?>odot<?> στο παράθυρο εντολών για να εισάγετε έναν κυκλικό με τελεία τελεστή στον τύπο.

Πληκτρολογήστε <?>odivide<?> στο παράθυρο εντολών για να εισάγετε έναν κυκλικό τελεστή διαίρεσης στον τύπο.

Πληκτρολογήστε a wideslash b στο παράθυρο εντολών για να παράγετε δύο χαρακτήρες με μια κάθετο (από κάτω αριστερά προς πάνω δεξιά) μεταξύ τους. Οι χαρακτήρες ορίζονται έτσι ώστε οτιδήποτε στα αριστερά της καθέτου είναι πάνω, και οτιδήποτε στα δεξιά κάτω. Αυτή η εντολή είναι επίσης διαθέσιμη στο μενού περιβάλλοντος στο παράθυρο εντολών.

Πληκτρολογήστε a widebslash b στο παράθυρο εντολών για να παράγετε δύο χαρακτήρες με μια κάθετο (από πάνω αριστερά προς κάτω δεξιά) μεταξύ τους. Οι χαρακτήρες ορίζονται έτσι ώστε οτιδήποτε στα αριστερά της καθέτου είναι κάτω, και οτιδήποτε στα δεξιά πάνω. Αυτή η εντολή είναι επίσης διαθέσιμη στο μενού περιβάλλοντος στο παράθυρο εντολών.

Πληκτρολογήστε sub ή sup στο παράθυρο εντολών για να προσθέσετε δείκτες και δυνάμεις σε χαρακτήρες του τύπου σας, για παράδειγμα, έναν δείκτη 2.

Εικονίδιο συμβουλής

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την διπλή στιγμή ':' ως σύμβολο της διαίρεσης, επιλέξτε Εργαλεία - Σύμβολα ή πατήστε στο εικονίδιο Σύμβολα στην εργαλειοθήκη. Πατήστε στο κουμπί Επεξεργασία στο διάλογο που εμφανίζεται, ύστερα επιλέξτε το σύνολο συμβόλων Ειδικά. Εισάγετε ένα κατάλληλο όνομα δίπλα στο Σύμβολο, για παράδειγμα, "διαίρεση" και ύστερα πατήστε στην διπλή στιγμή στο σύνολο συμβόλων. Πατήστε στο Προσθήκη και ύστερα Εντάξει. Πατήστε στο Εντάξει για να κλείσετε τον διάλογο Σύμβολα, επίσης. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νέο σύμβολο, σε αυτήν την περίπτωση την διπλή στιγμή, εισάγοντας το όνομά της στο παράθυρο εντολών, για παράδειγμα, a %divide b = c.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Κατά τη χειροκίνητη εισαγωγή πληροφοριών στο παράθυρο εντολών, παρακαλώ σημειώστε ότι ένας αριθμός τελεστών απαιτεί κενά μεταξύ των στοιχείων για τη σωστή δόμηση. Αυτό είναι αληθές ειδικά αν χρησιμοποιείτε τιμές αντί για δείκτες τοποθέτησης στους τελεστές σας, για παράδειγμα, για να κατασκευάσετε μια διαίρεση 4 div 3 ή a div b.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!