Στοιχεία

Αυτή είναι μια λίστα τελεστών, συναρτήσεων, συμβόλων και επιλογών μορφοποίησης, που μπορούν να εισαχθούν στο μαθηματικό τύπο.

Μερικά παραδείγματα σας εμφανίζουν την περιοχή λειτουργιών.

Το παράθυρο επιλογής διαιρείται σε δύο μέρη. Κάντε κλικ σε ένα από τα σύμβολα στο επάνω μέρος του παραθύρου, για να εμφανιστούν τα αντίστοιχα υποσύμβολα που ακολουθούν, στο κάτω μισό του παραθύρου.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ίδιες συναρτήσεις σε δευτερεύοντα μενού, μέσω του μενού περιβάλλοντος του παραθύρου εντολών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλογή Προβολή - Στοιχεία


Μοναδιαίοι/Δυαδικοί τελεστές

Μπορείτε να επιλέξετε διάφορους μοναδιαίους και δυαδικούς τελεστές για να δομήσετε τον Math τύπο του LibreOffice. Μοναδιαίος αναφέρεται σε τελεστές που επηρεάζουν ένα δεσμευτικό θέσης. Δυαδικός αναφέρεται σε τελεστές που συνδέουν δύο δεσμευτικά θέσης. Η κάτω περιοχή του παραθύρου στοιχείων εμφανίζει τους μεμονωμένους τελεστές. Το μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές περιέχει επίσης έναν κατάλογο αυτών των τελεστών, καθώς και πρόσθετους τελεστές. Εάν χρειάζεστε έναν τελεστή που δεν περιέχεται στον πίνακα στοιχείων, χρησιμοποιήστε το μενού περιβάλλοντος ή πληκτρολογήστε τον απευθείας στο παράθυρο Εντολές.

Σχέσεις

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διάφορων σχέσεων για να κατασκευάσετε τον τύπο σας στο LibreOffice Math. Οι συναρτήσεις σχέσεων εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου στοιχείων. Ο κατάλογος βρίσκεται επίσης στο μενού περιεχομένου του παραθύρου εντολών. Όλες οι σχέσεις που δεν περιέχονται στο παράθυρο στοιχείων ή στο μενού περιβάλλοντος μπορούν να πληκτρολογηθούν χειροκίνητα στο παράθυρο εντολών.

Πράξεις συνόλων

Δώστε διαφορετικούς τελεστές set στους χαρακτήρες στον τύπο σας του LibreOffice Math. Οι μεμονωμένοι τελεστές εμφανίζονται στο κάτω τμήμα του παραθύρου των στοιχείων. Καλέστε το μενού περιβάλλοντος στο παράθυρο Εντολές για να δείτε έναν ταυτόσημο κατάλογο των μεμονωμένων συναρτήσεων. Κάθε τελεστής που δεν βρίσκεται στο παράθυρο στοιχείων πρέπει να εισαχθεί απευθείας στο παράθυρο εντολών. Μπορείτε επίσης να εισάγετε άλλα τμήματα του τύπου απευθείας ακόμα κι αν υφίστανται ήδη σύμβολα για αυτά.

Συναρτήσεις

Επιλέξτε μια συνάρτηση στο κάτω τμήμα του παραθύρου στοιχείων. Αυτές οι συναρτήσεις εμφανίζονται επίσης στο μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές. Οποιαδήποτε συνάρτηση που δεν περιέχεται στο παράθυρο στοιχείων πρέπει να πληκτρολογηθεί χειροκίνητα στο παράθυρο εντολών.

Τελεστές

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διάφορων τελεστών για να δομήσετε τον τύπο του LibreOffice Math. Όλοι οι διαθέσιμοι τελεστές εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου στοιχείων. Εμφανίζονται επίσης στο μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές. Όλοι οι τελεστές που δεν περιέχονται στο παράθυρο στοιχείων ή στο μενού περιβάλλοντος πρέπει να πληκτρολογηθούν χειροκίνητα στο παράθυρο Εντολές.

Χαρακτηριστικά

Μπορείτε να επιλέξτε από διάφορα γνωρίσματα για τους τύπους του LibreOffice Math. Κάποια γνωρίσματα εμφανίζονται στο κάτω τμήμα του παραθύρου στοιχείων. Αυτά τα γνωρίσματα εμφανίζονται επίσης στο μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές. Όλα τα γνωρίσματα που δεν περιέχονται στο παράθυρο εντολές ή στο μενού περιβάλλοντος πρέπει να πληκτρολογηθούν χειροκίνητα στο παράθυρο Εντολές.

Αγκύλες

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διάφορων τύπων αγκυλών για να δομήσετε έναν τύπο LibreOffice Math. Οι τύποι αγκυλών εμφανίζονται στο κάτω τμήμα του παραθύρου στοιχείων. Αυτές οι αγκύλες εμφανίζονται επίσης στο μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές. Όλες οι αγκύλες που δεν περιέχονται στο παράθυρο στοιχείων ή στο μενού περιβάλλοντος μπορούν να πληκτρολογηθούν χειροκίνητα στο παράθυρο Εντολές.

Μορφή

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων δυνατοτήτων μορφοποίησης τύπου του LibreOffice Math. Οι επιλογές μορφής εμφανίζονται στο κάτω τμήμα του παραθύρου στοιχεία. Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται επίσης στο μενού περιβάλλοντος του παραθύρου Εντολές.

Άλλα σύμβολα

Εμφανίζει διάφορα μαθηματικά σύμβολα.

Παραδείγματα του LibreOffice Math

Η ακόλουθη λίστα είναι μια λίστα τύπων για το LibreOffice Math.

Πίνακες παραπομπής τύπων

Αυτή η ενότητα παραπομπής περιέχει λίστες πολλών τελεστών, συναρτήσεων, συμβόλων και διαθέσιμων χαρακτηριστικών μορφοποίησης στο LibreOffice Math. Πολλές από τις εμφανιζόμενες εντολές μπορούν να εισαχθούν χρησιμοποιώντας τα εικονίδιο στο παράθυρο Στοιχεία ή το μενού περιεχομένου του παραθύρου εντολών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!