Αυτόματη ενημέρωση οθόνης

Αυτόματη ενημέρωση ενός τροποποιημένου τύπου. Εάν δεν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, ο τύπος θα ενημερωθεί μόνο αφού επιλέξετε Προβολή - Ανανέωση ή πατήσετε F9.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Αυτόματη ενημέρωση οθόνης


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!