Ενημέρωση

Με την εντολή αυτή ανανεώνεται ο τύπος στο παράθυρο του εγγράφου.

Οι αλλαγές στο παράθυρο εντολών ανανεώνονται αυτόματα εάν είναι ενεργοποιημένο το Αυτόματη ενημέρωση οθόνης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε από το μενού Προβολή - Ενημέρωση

Πλήκτρο F9

Πατήστε στη γραμμή εργαλείων

Εικονίδιο ενημέρωσης

Ενημέρωση


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!